Skip links

Header tags

« Back to Glossary Index

Wat zijn header tags?

Headertags zijn HTML-tags die worden gebruikt om koppen en subkoppen te onderscheiden van de rest van de inhoud op een webpagina, in aflopende volgorde van belangrijkheid van H1 tot H6. Meestal heb je alleen H1 tot en met H4 nodig, waarbij:

  • H1 de primaire kop is en de titel voor de pagina
  • H2 een subkop is en ondersteunend punt
  • H3 een subsectie of lijstitem is onder een H2
  • H4 is een subsectie of lijstitem onder een H3

U moet er ook rekening mee houden dat een h1-tag en een title-tag niet dezelfde elementen zijn in HTML. Alle headertags beschrijven wat er op de pagina zelf wordt weergegeven, maar de title-tag communiceert de paginatitel voor het browservenster en voor het paginafragment met zoekmachineresultaten. Dus wanneer u een bepaalde webpagina bekijkt, vindt u de H1 bovenaan de pagina zelf, terwijl de “titel” zichtbaar is in het browservenster of tabblad. Waarom zijn header tags belangrijk voor SEO? Headertags helpen gebruikers bij het navigeren en bladeren door de pagina. Ze splitsen informatie op, zodat lezers deze kunnen scannen en snel kunnen vinden wat ze zoeken. Het gebruik van kopteksten is echter ook handig om uw website zoekvriendelijker te maken. Zoekmachines vertrouwen op kopteksten om de secties van een pagina beter te begrijpen. Over het algemeen helpen headertags om de inhoud gestructureerd en gemakkelijk te consumeren te houden voor zowel zoekmachines als lezers.

This website uses cookies to improve your web experience.