Skip links

Short tail zoekwoorden

« Back to Glossary Index

Wat zijn short tail zoekwoorden?

Ook bekend als hoofdtermen – zijn zoekopdrachten die verwijzen naar zeer brede onderwerpen en hoge zoekvolumes hebben. Het is de tegenovergestelde term voor long-tail zoekwoorden, die specifieker zijn en meestal een laag zoekvolume hebben. ” Short-tail” en “long-tail” zoekwoorden krijgen hun naam van hun positie in de “search demand” curve.

Short tail grafiek


This website uses cookies to improve your web experience.