Skip links

Link equity

« Back to Glossary Index

Link equity of “link juice” is een niveau van autoriteit of waarde dat wordt doorgegeven van een linkpagina naar de pagina of pagina’s waarnaar het linkt. Die waarde hangt af van verschillende factoren, zoals de actuele relevantie en autoriteit van de linkende pagina, de autoriteit van de site waarop de linkende pagina zich bevindt en meer. Zowel interne als externe backlinks passeren link equity. Link equity beïnvloedt PageRank als de meer relevante en autoriteit pagina’s linken naar een bepaalde pagina (link juice doorgeven aan die pagina), hoe hoger de PageRank van die pagina zal zijn. Met andere woorden, link equity is de waarde die van de ene pagina naar de andere wordt doorgegeven, terwijl PageRank het relatieve belang van een pagina is op basis van het linksap dat het van andere pagina’s ontvangt.

Waarom is link equity belangrijk?

Link equity is belangrijk omdat het is verbonden met PageRank, wat een bevestigde rankingfactor is voor Google. Hoe meer link equity een pagina ontvangt, hoe groter de kans dat de pagina goed scoort. Over het algemeen geeft link equity de sterkte van een backlink aan. Door te begrijpen hoe link equity werkt, kunt u uw inspanningen voor linkbuilding richten op het verkrijgen van hoogwaardige links die de naald zullen verplaatsen.

This website uses cookies to improve your web experience.