Skip links

Local citations

« Back to Glossary Index

Lokale citaten zijn alle vermeldingen van de naam, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf online. Veel SEO’s geloven dat ze een belangrijke rankingfactor zijn voor lokale SEO. Citaten kunnen overal worden weergegeven waar iemand op zoek is naar informatie over lokale bedrijven.

This website uses cookies to improve your web experience.